عبدالله حسن زاده میرعلی

درباره من

دکتر عبدالله حسن زاده میرعلی
image

دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

...

  • آدرس گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، ایران
  • ایمیل
  • تلفن (+98)2331533480
  • محقق گوگل پروفایل
  • وبسایت https://ahasanzadeh.profile.semnan.ac.ir

محقق گوگل

(1403/4/31)

استنادات

2

h-index

1

i10-index

0

مؤلفین همکار

0

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/05/01
تاثیر طبقه اجتماعی بر شعر شاعران دوره ی مشروطه با تمرکز بر اشعار ایرج میرزا و فرخی یزدی
پژوهش زبان و ادبیات فارسی(2016)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, احمد خاتمی, 9111225009*
بن مایه های لذت گرایی در شاهنامه و تاثیر پذیری از افکار اپیکوریستی
(2010)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
تحلیل انتقادی باروک در اشعار بیدل دهلوی
(2010)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی عناصر رئالیستی و ناتورالیستی داستان کوتاه "زنی که مردش را گم کرده بود" اثر صادق هدایت
(2010)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
مشخصه های ادبیات گوتیک در ملکوت بهرام صادقی
فصلنامه تخصصی مطالعات داستانی(2015)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*
بررسی الگوی نشانه- معناشناسی گفتمانی در شعر قیصر امین پور
(2011)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
قهرمان مساله دار در رمان های مدیر مدرسه و سووشون
(2011)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
روابط بینامتنی رمان « فریدون سه پسر داشت» با داستان « فریدون» در شاهنامه
دوفصلنامه علوم ادبی(2016)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, ^حسن اکبری بیرق, 9111225004*
بررسی انواع هنجارگریزی در جریان شعری شعراستان بر مبنای الگوی لیچ
مطالعات زبانی بلاغی(2016)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*, ^محمد رضائی, 9111225010
بررسی مضامین عرفانی در اشعار سلمان هراتی
مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه(2016)
9311228009*, ^عبدالله حسن زاده میرعلی
تحلیل رمان سالمرگی براساس نظریة نشانه شناسی بینامتنی مایکل ریفاتر
فصلنامه ادب فارسی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران)(2018)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, 9111225004*
تحلیل رمان فریدون سه پسر داشت برمبنای منطق گفتگویی باختین
جستارهای ادبی(2016)
9111225004*, ^عبدالله حسن زاده میرعلی, ^حسن اکبری بیرق
مقایسه تحلیلی باروک و سبک هندی
مجله مطالعات انتقادی ادبیات(2014)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*
روابط بینامتنی رمان «کیخسرو» با داستان «پادشاهی کیخسرو» در شاهنامه
فصلنامه پژوهش های نقد ادبی(2016)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, مجتبی دماوندی, 9111225004*
بازتاب اشعار سنتی و معاصر فارسی در شعر شفیعی کدکنی(با رویکرد به نظریه ی بینامتنیت)
(2011)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
سبک شعر فرخی یزدی
تاریخ ادبیات(2016)
سیده زهره نصیری سلوش*, ^عبدالله حسن زاده میرعلی
تحلیل عناصر ناتورالیستی در رمان سفر شب بهمن شعله‌ور
متن پژوهی ادبی(2018)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*, 9211229013
جامعه شناختی شعر آیینی در ایران
سبک شناسی نظم و نثر فارسی(0)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*, 9218341002
بررسی سبک ادبی اشعار لامعی گرگانی
سبک شناسی نظم و نثر فارسی(2019)
محمد گلستانی*, ^عبدالله حسن زاده میرعلی
نگاهی به نقش سه زن در تاریخ بیهقی
مجله مطالعات انتقادی ادبیات(2017)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, سمیه میکده فریمان*
بررسی کاربرد عناصر فرهنگ عامه در آثار داستانی صادق هدایت
(2011)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی سیرتحول عناصر داستان در رمان فارسی از ابتدای دهه چهل تا انتهای دهه شصت خورشیدی(1340-1369) با تکیه بر هفت اثر برجسته
سبک شناسی نظم و نثر فارسی(2018)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, محمد شاه حسینی*
Development of perfectionism in the forms and themes of the poems by Tahereh Safarzadeh
DREWNO(2018)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*, 9112225001
The Stylistics of Romantic Poetry of Iran during the Years after the Islamic Revolution with the Approach of Layered Stylistic
International Journal of Scientific Study(2017)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*, 9111225010
بررسی مؤلفه های ناتورالیستی من یک سایه ام و چند داستان دیگر از فیروزه گل سرخی
فصلنامه تخصصی مطالعات داستانی(2016)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*, آرتمیز صیاد چمنی
ریخت شناسی”باب بازجست کار دمنه”از کلیله و دمنه(براساس نظریه ولادیمیر پراپ)
فصلنامۀ علمی- تخصصی رخسار زبان(2017)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*, سمیه میکده
بررسی مؤلفه‌های زبانی پسامدرن در داستان «دوباره از همان خیابان‌ها» نوشته بیژن نجدی
مطالعات زبانی بلاغی(2019)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*, غزاله حیدری آبکنار
تحلیل اشعار سهراب سپهری بر اساس دیدگاه پدیدارشناسی
کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی-دانشگاه یزد(2012)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
تحلیل ریخت شناسی روایت اسطوره ای کتیبه بر اساس نظریه ولادیمیر پراپ
فصلنامه پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی(2012)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
Modernism and Main Events of Contemporary Persian Poetry
DREWNO(2019)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*, ^یداله شکری, 9112225001
نقد ناتورالیستی رمان «شبِ هول» با تکیه بر جریان سیّال ذهن
پژوهش‌نامه مکتب‌های ادبی(2018)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, قاسم نامدار*
اسطوره در شعر حمید مصدق
(2012)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
کاربرد عناصر فرهنگ عامه(فولکلور) :ویژگی سبکی داستانهای صادق هدایت
سبک شناسی نظم و نثر فارسی(2012)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
مؤلفه‌های گوتیک در رمان سمفونی مردگان
پژوهش‌نامه مکتب‌های ادبی(2019)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*, ^یداله شکری, 9311225001
تحلیل قاعده‌کاهی گونه‌ای جغرافیایی و جلوه‌های بومی زبان در غزل معاصر
شعر پژوهی(2020)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*, ^یداله شکری, 9228341001
بازتاب سبک اگزیستانس در آثار صادق چوبک
سبک شناسی نظم و نثر فارسی(2020)
9521225001, ^عبدالله حسن زاده میرعلی*, ^عصمت اسماعیلی
نگاهی جمال شناسیک به نثر روزبهان بقلی در نعت رسول اکرم (ص)
مطالعات زبانی بلاغی(2021)
کریم شاهسون, ^عبدالله حسن زاده میرعلی*, ^داود محمدی, ^سید حسن طباطبائی
مولفه های رمان نو در داستان خواب خون از بهرام صادقی
(2011)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی شیوه روایت حکایت های مرزبان نامه
فصلنامه اندیشه ادبی-دانشگاه زنجان(2012)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
تحلیل باور بلاگردانی در بین زنان رمانهای علی محمّد افغانی
سبک شناسی نظم و نثر فارسی(2021)
9211225007, ^ناصر رحیمی*, ^عبدالله حسن زاده میرعلی, ^شهرام نقشبندی
تحلیل و بررسی مقامات حمیدی با رویکرد سبک‌شناسی لایه‌ای
ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب((2022)
9411225004, ^عبدالله حسن زاده میرعلی*, ^یداله شکری
نقیضه‌پردازی و گفتمان زنانه در رمان قصه تهمینه
مطالعات زبانی بلاغی(2022)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, فاطمه زمانی*
ویژگی‌های مکتب اگزیستانسیالیسم در داستان‌های مصطفی مستور
متن پژوهی ادبی(2023)
رضا نیکو, ^عبدالله حسن زاده میرعلی*
نقد مکتبی داستان کوتاه مستأجر بر مبنای ویژگی‌های رئالیسم و ناتورالیسم
فصلنامه تخصصی مطالعات داستانی(2021)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, آرتمیز صیادچمنی*
موسیقی کناری و بیرونی در رباعیّات مجد همگر شیرازی
فصلنامه ادب فارسی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران)(2021)
9628341002, ^داود محمدی*, ^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی تطبیقی مکتب باروک با سبک هندی مطالعه موردی بیدل دهلوی
فصلنامه پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی(2012)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
ساختار تقابلی نشانه‌ها در رمانِ «ارمیا» خاستگاه سه دیدگاه
پژوهشنامه ادبیات داستانی(2022)
^یداله شکری*, ^عبدالله حسن زاده میرعلی, 9511225003
جلوه های ادبیات گوتیک درمجموعه داستان ترس ولرز ساعدی
پژوهشنامه ادبیات داستانی(2022)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*, 9311225001
تجلی عارفانه ی طب و تزکیه در دیوان شمس
شعر پژوهی(2022)
خدیجه سادات طباطبایی*, ^سید حسن طباطبائی, ^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی واژگان زنانه و مردانه در جلوه‌های آنیما و آنیموس در آثار داستانی جلال آل‌احمد و سیمین دانشور
مطالعات زبانی بلاغی(2023)
^عبدالله حسن زاده میرعلی*, 9528341001, ^حسن اکبری بیرق, ^یداله شکری
بازسازی آیین دادرسی در ایران قرن پنجم بر پایۀ متون نثر پارسی
سبک شناسی نظم و نثر فارسی(2024)
9628341004, ^حسن اکبری بیرق*, ^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی و تحلیل تأثرات لمعات عراقی از سوانح غزالی براساس نظریه بینامتنیت ژرار ژنت
پژوهش‌نامه مکتب‌های ادبی(2024)
9711225003, ^یداله شکری*, ^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی و تطبیق ساختاری داستان های داش آکل و لاله صادق هدایت بر اساس مدل پراپ
فصلنامه اندیشه ادبی-دانشگاه زنجان(2013)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
نگاهی گذرا به جلوه های سوررئالیستی هشت کتاب
(2013)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
گوتیک در ملکوت بهرام صادقی
(2012)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
هنجار گریزی در محور زبان در اشعار کودک فروغ و شاملو
مطالعات زبانی بلاغی(0)
9812125003, ^عبدالله حسن زاده میرعلی*, ^محمد رضائی
افسانه کاوه نماد قیامی پیروز در تاریخ ملی ایران
(2014)
محمد امین محمدپور, ^عبدالله حسن زاده میرعلی
شعر عاشقانه مقاومت با بررسی شعر احمد شاملو
(2013)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, محمد امین محمدپور
بررسی ترانه سرایی در ادبیات فارسی
(2014)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, محمد امین محمدپور
ناتورالیسم و فابل با نگاهی بر آثار صادق چوبک
(2013)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, معصومه جمعه
بررسی عنصر موسیقی در آثار منثور قرن پنجم و ششم
(2013)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
نقد ساختاری طرح روایی در داستان
(2012)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, علی ششتمدی
درآمدی بر نظریه ی عام کلیشه ها
نقد ادبي(2014)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, ^حسن اکبری بیرق, هادی یاوری
نگرش جامعه شناختی- ادبی بر غزل سیاسی در شعر فارسی
مجله مطالعات انتقادی ادبیات(2014)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, فاطمه ابراهیمی توچایی, 9111228001
عوامل تشکیل دهنده ناتورالیسم
(2006)
ابوالقاسم راد فر, ^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی و تحلیل روشهای کاربردی مکاتب ادبی ناتورالیسم و رئالیسم در خلق آثا ادبی
(2006)
ابوالقاسم راد فر, ^عبدالله حسن زاده میرعلی
مقایسه تحلیلی رمانهای ناتورالیستی"نانا"و رئالیستی"باباگوریو"
(2005)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
سبک شناسی رمان گنجشک ها بهشت را می فهمند
جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی(2016-03-06)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, 9311228009*
بررسی مولفه های ناتورالیسم در داستان بلند حاجی اقا
هشتمین همایش پژوهش های زبان وادبیات فارسی(2016-02-17)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, 9211229013
واکاوی جایگاه سیاسی - اجتماعی زن در تاریخ بیهقی
ششمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی(2016-10-22)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, 9311229016*
بررسی و تحلیل عنصر عاطفه در اشعار رودکی
سومین کنگره بین المللی زبان و ادبیات فارسی(2016-07-31)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, 9211229029*
مختصات زبانی کتاب الانسان الکامل عزیز نسفی
سومین کنگره بین المللی زبان و ادبیات فارسی(2016-06-21)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, 9211229027*
بررسی و تحلیل سه عنصر شخصیت پردازی،زائیه دید و درون مایه در مدیر مدرسه
دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی(2015-08-26)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, 9211228010*
گونه های فرا هنجاری های رمان بیوتن
سومین همایش زبان شناسی و آموزش زبان فارسی(2016-03-01)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی مولفه های سورئالیستی در نوبت سوم کشف الاسرار با تکیه بر جلد اول،دوم و سوم
دومین کنگره بین المللی زبان و ادبیات فارسی(2016-01-30)
9211228012*, ^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی جریان شعر مونث بر اساس صدای پای آب سهراب سپهری
همایش بین المللی جستارهای ادبی،زبان و ارتباطات فرهنگی(2016-03-05)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, 9211228011*
درونمایه و شخصیت در رمان «شطرنج با ماشین قیامت»
هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری(2016-12-13)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, 9311228005
واکاوی شخصیت های حسنک وزیر و بوسهل زوزنی براساس عناصر ارتباط غیر کلامی
ششمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی(2016-06-21)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, 9311229011*
بررسی شیوه جریان سیال ذهن در رمان سالمرگی اصغر الهی
کنگره بین المللی زبان و ادبیات(2016-10-06)
9311228011*, ^عبدالله حسن زاده میرعلی
بودیسم در ادبیات معاصر
سومین همایش ملی متن پژوهی ادبی(2017-05-15)
9311228009, ^عبدالله حسن زاده میرعلی*
راه های تحصیل کمال از نظر مولانا
سومین همایش ملی متن پژوهی ادبی(2017-05-15)
9311228009, ^عبدالله حسن زاده میرعلی*
بررسی مضامین عرفانی در اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی
سومین همایش ملی متن پژوهی ادبی(2017-05-15)
9311228009, ^عبدالله حسن زاده میرعلی*
نگاهی منتقدانه به کتاب داستان کوتاه در ایران (داستان‌های رئالیستی و ناتورالیستی)
همایش بین الملی جستار های ادبی ، زبان و ارتباطات فرهنگی(2016-03-06)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, 9211229013*
تحلیل داستان کوتاه من یک سایه ام گل سرخی بر اساس ویژگی های مکتب ناتورالیسم
یازدهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی(2016-09-07)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, 9211229013*
مرثیه و تعزیه از منظر فرهنگ گران سنگ عاشورا در سروده های ملاعلی و شیخ آقا حسن فاخری
همایش ملی حاج ملاعلی و شیخ آقا حسن فاخری(2017-11-23)
9311228009*, ^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی تطبیقی مفهوم عشق در مولانا و احمد غزالی
همایش ملی مجالس سبعه(2008-04-15)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
تحلیل ساختار زبانی آثار فارسی احمد غزالی
چهارمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی(2008-05-14)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
کاربرد شاعرانه عناصر دینی در آثار فارسی احمدی غزالی
سومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی(2008-08-27)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
شعر در دوره مشروطه
اولین همایش بین المللی ادبیات معاصر فارسی(2007-11-13)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
رمانتیسم در اشعار استاد شهریار
کنگره جهانی بزرگداشت یکصدمین سال تولد استاد شهریار(2007-12-31)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
مقایسه تحلیلی برخی دیدگاههای تربیتی ، اخلاقی و کلامی مولوی با سعدی
همایش بزرگداشت مولانا جلال الدین محمد بلخی(0000-00-00)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
نگاهی به جریان ذهنی در ناتورالیسم
سومین همایش دوسالانه پژوهش های زبان وادبیات فارسی(2006-02-20)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی جنبه های عامیانه گویش سنگسری
همایش بین المللی گویش های مناطق کویری ایران(2010-12-01)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
واج ها و سیر تحول تاریخی آن در گویش سواد کوه مازندران
همایش بین المللی گویش های مناطق کویری ایران(2010-12-01)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی و تحلیل اصول نئوکلاسی سیسم در اشعار ابوالقاسم لاهوتی
پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی(2010-11-01)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
تحلیل روانشناختی آثار ناتورالیستی امیل زولا
نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای(2010-11-12)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
بازتاب عناصر محیطی در به کارگیری رئالیسم انتقادی داستان رجل سیاسی جمالزاده
ششمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی(2011-06-08)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
دموکراسی ادبی در آثار داستانی جمالزاده
ششمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی(2011-06-08)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی جنبه های عامیانه (امثال و ترانه ها)، گویش اشکوری
همایش ملی اشکور شناسی(2011-07-01)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی ادعای ویرایش شدگی نثر داستانی صادق هدایت ,بر اساس دو دست نوشته و چند نمونه دیگر
نخستین همایش ملی سالانه زبان و ادبیات فارسی(2011-02-16)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
مقایسه مفهوم عشق در سوانح العشاق احمد غزالی و مثنوی مولوی
همایش سراسری مولوی شناسی(2008-02-26)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی و تحلیل نئو کلاسی سیسم در اشعار فرخی یزدی
هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی(2012-09-05)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
مقایسه شخصیت انقلابی و انفعالی با تاملی در رمان سووشون و مجموعه داستان های مثل همیشه
هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی(2012-09-05)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
نئوکلاسیسیم در ادبیات پایداری عصر مشروطه
سومین کنفرانس ادبیات پایداری(2011-03-02)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
امام خمینی(ره) و شعر معاصر
سومین کنفرانس ادبیات پایداری(2011-03-02)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
تحلیل و بررسی ساختار روایت در داستان بیوتن
دومین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور خراسان شمالی- شکوه سخن(2013-11-02)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, علی ششتمدی, مهدی احمدی لفورکی
بررسی ویژگی های سبکی رمان پسران جزیره
دومین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور خراسان شمالی- شکوه سخن(2013-11-02)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, مهدی احمدی لفورکی, مجید بادلی
گونه های فراهنجاری در رمان بیوتن
همایش ملی نقد ادبیات داستانی(2014-03-02)
^عبدالله حسن زاده میرعلی, دکتر صادقی
مقایسه ساختار داستان بین کلیله و دمنه و مرزبان نامه با تکیه بر داستان های موش و مار، ماهی خوار و ماهی ، سه انباز راهزن، زاغ و مار، صیاد و آهو، زاغ و گ
هفتمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان(2014-03-04)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
آشنایی زدایی زبانی در «مدیر مدرسه»، اثر جلال آل احمد
همایش ملی ادبیات و زبان‌شناسی(2014-10-22)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسی تقدس زایی، دادگری و پالایندگی در کوه های شاهنامه
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی(2014-08-27)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
نفس و انواع آن در مثنوی معنوی مولوی
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی(2014-08-27)
مهدی احمدی لفورکی, ^عبدالله حسن زاده میرعلی, ماندانا حبیبی
موقعیت زن در رمان زمین سوخته
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی(2014-08-27)
^عبدالله حسن زاده میرعلی
بررسى و تحليل مولفه هاى گوتيك در برخى از آثار معيرى، خانلرى، جودت و رحمتى
ياسمي ارزو(تاریخ دفاع: 1401/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مولفه‌هاي ادبيات پايداري در گلستان سعدي
قديريان فرزانه(تاریخ دفاع: 1401/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تلميح در شعر پايداريِ برخي شاعران (از مشروطه تا امروز)
سيد جعفر(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل كنايه در اشعار حافظ
ابوالحسني سرخي الهام(تاریخ دفاع: 1401/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و بررسي مولفه‌هاي پايداري پايي كه جا ماند(سيد ناصر حسيني‌پور)
نعيمي نهزك سوسن(تاریخ دفاع: 1401/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقد فرماليستي اشعار فخرالدين مزارعي با تكيه بر مولفه هاي پايداري در شعرهاي او
ابراهيمي سميه(تاریخ دفاع: 1401/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل زمينه‌هاي بيداري اسلامي در اشعار موسوي گرمارودي و حميد سبزواري و سپيده كاشاني
خسروي محسن(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سانتي مانتاليسم در شعر حسين منزوي
طبائي فاطمه سادات(تاریخ دفاع: 1401/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك شناسي نوين اشعار مهرداد اوستا
بوربوري مريم(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عناصر حماسي و پايداري در بهمن نامه
نقيب شاه شاهان مريم(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب مولفه‌هاي شعر چريكي در اشعار محمدرضا شفيعي كدكني
گلشني الهام(تاریخ دفاع: 1401/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مولفه‌ها و زمينه‌هاي رمان ضدّ جنگ در كتاب‌هاي عقرب روي پله‌هاي راه‌آهن انديمشك يا از اين قطار خون مي‌چكد قربان، من قاتل پسرتان هستم، شطرنج با ماشين قيامت، سفر به گراي 270 درجه
حسيني باغخواص سيدعليرضا(تاریخ دفاع: 1401/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح انتقادي ديوان صاحب ديوان مازندراني همراه با تعليقات
عزيزي فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تحليلي تطبيقي چهار رمان از ادبيات جهان ( خوشه هاي خشم، وداع با اسلحه، در جبهه غرب خبري نيست و سلاخ خانه شماره پنج )با چهار رمان از ادبيات ايران (زمين سوخته، باغ بلور، ثريا در اغما، سفر به گراي 270 درجه )
خواجه نصير مهديه(تاریخ دفاع: 1401/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مبانيِ ادبيّاتِ پايداري در ديوانِ اشعارِ پروينِ اعتصامي
خان محمدي اطاقسرا نگين(تاریخ دفاع: 1401/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توصيف جايگاه زن در نثر پيش از مشروطه و دوران معاصر(مطالعه موردي بر آثار جمال‌زاده، صادق چوبك، زويا پيرزاد و سيمين دانشور)
عبداللهي سميه(تاریخ دفاع: 1401/12/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل آثار فاخر منثور پست مدرن ادبيات معاصر ايران ( هم‌نوايي شبانه اركستر چوب‌ها، گاوخوني و بوف كور )
فلاح كشكاهي احمد(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل شاخص هاي ادبيات پايداري در دو شعر از (( ابراهيمي اناركي )) و (( داراشكوه )) با تاكيد بر عناصر جغرافياي بومي آن‌ها
بقايي فر هادي(تاریخ دفاع: 1401/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مضامين عرفاني و اخلاقي در آثار منثور دفاع مقدس ( رمان دا و من زنده ام )
رحماني خليلي جواد(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نشانه شناسي مفهوم خداوند در شعر معاصر با تكيه بر شعر فروغ
كرم زاده شكوه(تاریخ دفاع: 1401/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روايت شناسي در حكايت هاي بوستان سعدي
اكبري كفشگري معصومه(تاریخ دفاع: 1401/03/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي مولفه هاي ادبيات پايداري در كتاب‌هاي سفر به گراي 270 درجه ودر جبهه غرب خبري نيست
قربان خاني گلفام(تاریخ دفاع: 1400/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تطبيقي براساس مولفه‌هاي رئاليسم و ناتوراليسم در دو رمان ژرمينال اثر اميل زولا و رمان دختر رعيت اثر محمود اعتمادزاده
جعفري نرجس(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شخصيت و شخصت پردازي در فرامرزنامه
مطواعي فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل روايت شناسانه‌ي مجموعه داستان‌هاي كتاب ( ديوهاي خوش پوش ) تاليف گلي ترقي براساس نظريه ( زرار زنت )
اكبري زهرا(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و تاثير بينامتني سوانح العشاق غزالي بر لمعات فخرالدين عراقي براساس نظريه بينامتنيت ژرار ژنت
ميكده فريمان سميه(تاریخ دفاع: 1402/07/25) ، مقطع : دكتري
بازسازي آيين دادرسي در ايران فرهنگي براساس متون نثر فارسي قرن پنجم و ششم
اقبالي وحيد(تاریخ دفاع: 1401/07/25) ، مقطع : دكتري
تصحيح انتقادي رباعيات مجد همگر با تحقيق در شرح احوال و آثار و سبك شاعر
حامدي ناصر(تاریخ دفاع: 1400/10/07) ، مقطع : دكتري
بازتاب فلسفه اگزيستانس در آثار صادق چوبك وغلامحسين سائدي
انصاري نيلوفر(تاریخ دفاع: 1399/03/11) ، مقطع : دكتري
بررسي نوستالوژي در شعرهاي حسين منزوي
دهقاني ميتراسادات(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي فرهنگ عامه درآثارجلال آل احمدباتكي هبرمجموعه داستان سهتاروداستان مديرمدرسه
رادبخش مهديه(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و بررسي رمانكليدر براساس نظري? لوكاچ
مولائي مرجان(تاریخ دفاع: 1400/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل جامعه¬ شناختي داستان¬ نويسي مهاجرت در دهه هفتاد
نورائي ميكائيل(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
السخرية في أشعار صلاح عبدالصبور وشمس لنكرودي دراسة مقارنة
عبودي جعفر(تاریخ دفاع: 1402/07/25) ، مقطع : دكتري
تصحيح انتقادينسخه خطي مثنوي بهار وبهروز از وقار شيرازي با تحقيق در احوال آثار وسبك شاعر
بختياري فر ميترا(تاریخ دفاع: 1398/09/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نيهيليسم در ادبيات معاصر با تكيه برعزاداران بيل غلامحسين ساعدي و ملكوت بهرام صادقي
دانه كار محدثه(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب تلميحات تاريخي و اسطوره اي و مذهبي در آثار قيصر امين پور ،سيد حسن حسيني ، علي معلم
نجفي عاطفه(تاریخ دفاع: 1399/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برررسي تصوير در شعر دفاع مقدس با تاكيد بر شعر دهه ي هشتاد
گلمكاني عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اگزيستانسياليسم در شعر معاصر با تكيه بر اشعار اخوان ثالث
ناصح خرم بهاره(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نوستالوژي در ادبيات پايداري با تاكيد بر آثار قيصر امين پور و عليرضا قزوه
جندقي لو عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نشانه شناسي رمان هاي دفاع مقدس با تاكيد بر ده رمان برگزيده
نامدار قاسم(تاریخ دفاع: 1400/12/24) ، مقطع : دكتري
زبان فارسي :عشق به سه روايت (سيمين بهبهاني ،سعادالصباح،اميلي ديكنسون)
نفري فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عناصر شعري نمايشي و نمادين در شعر سيدمهدي موسوي و گروس عبدالملكيان
زهيري مهسا(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وتحليل مضامين انتقادي در ادبيات كودك ونوجوان با تكيه بر آثار هوشنگ مرادي كرماني و صمد بهرنگي
شهرياري صديقه(تاریخ دفاع: 1397/09/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ايهام در شعر پايداري معاصر با تاكيد بر اشعار قيصر امينپور –سلمان هراتي –حسن حسيني
اداوي عباس(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وتحليل مضامين ودرون مايه هاي شعر هوشنگ ابتهاج با تاكيد بر عناصر پايداري
شهابي احمد(تاریخ دفاع: 1397/04/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سير تحول وتطور مضامين ودرون مايه هاي پايداري در اشعار احمد شاملو
خدابنده لو علي اصغر(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مضامين ودرون مايه ها وجريان هاي شعري سيد علي صالحي
بسيج فهيمه(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل ريخت شناسانه داستان هاي بيژن ومنيژهو خسرو وشيرين نظامي براساس ا لگوهاي ولاد يمير پراپ
دژداه فراست(تاریخ دفاع: 1397/04/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح وتحشيه بر رساله خواجه پارسا
طالب بيدختي هديه(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل جامعه شناسي شيوه ي روايت جهانگشاي جويني
بشيري بهجت(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربست مباني نقد فرماليستي در غزل امروز ايران ( از دهه 60 تا كنون )
جعفري نسب جواد(تاریخ دفاع: 1398/02/15) ، مقطع : دكتري
فرهنگ لغات،تعبيرات و امثال آثار علي محمد افغاني
غريبي كاظم(تاریخ دفاع: 1400/06/23) ، مقطع : دكتري
بررسي و تحليل معاني رمزي و نمادين خواب و بيداري در اشعار عطار و مولوي
قلي پورخليلي حسن(تاریخ دفاع: 1400/12/24) ، مقطع : دكتري
تحليل سبك شناختي شعر طاهره صفارزاده و جايگاه او در شعر فارسي معاصر
اسعدي حسن(تاریخ دفاع: 1399/07/27) ، مقطع : دكتري
شاخصه هاي سرمايه اجتماعي در متون منثور تعليمي تا حمله مغول با تاكيد بر گك كليله و دمنه، مرزبان نامه، سياست نامه، قابوس نامه، و گلستان
نيكخواه بهنميري سميرا(تاریخ دفاع: 1399/03/12) ، مقطع : دكتري
لذت گرايي در شاهنامه
احمدي كاكاوندي ساسان(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل رمان سنگ صبور از ديدگاه روانشناسي
ارشدي قزقاپان دلكش(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي زمينه هاي اجتماعي در ديوان پروين اعتصامي
محسني محمد(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عناصر شاعرانه در اشعار سلماني هراتي
لشكري نقابي الهام(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مولفه هاي رمان گوتيك در برخي آثار داستاني معاصر فارسي
پريمي حر(تاریخ دفاع: 1398/11/15) ، مقطع : دكتري
كاركرد بلاغي آيروني در ادب فارسي با تاكيد بر مثنوي مولانا
پهلوان اميرحسين(تاریخ دفاع: 1398/11/15) ، مقطع : دكتري
عناصر شاعرانه در عصر صوفيا
شاهسون كريم(تاریخ دفاع: 1399/07/15) ، مقطع : دكتري
بررسي و تحليل سير تحويل عناصر داستان(پيرنگ-زاويه ديد-شخصيت) در رمان فارسي با تكيه بر رمان هاي (شوهر آهوخانم-سنگ صبور-زيبا- سوشون- درازناي شب- بره گمشده ي راعي-ثريا در اغما-دختر رعيت- طوبي و معناي شب- داستان يك شهر)
شاه حسيني محمد(تاریخ دفاع: 1396/07/24) ، مقطع : دكتري
بررسي واژگاني آركائيسم در اشعار علي معلم و علي موسوي گرمارودي
وطني عباسعلي(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب معتقدات و باورهاي عاميانه در آثار طالبوف و مراغه اي
غلامي عاطفه(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عناصر شاعرانه در اشعار سيمين بهبهاني
گيلاني فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زنانه نويسي با تاكيد بر آثار فرشته ي ساري
رجب بلوكات كلثوم(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
درونمايه و مضامين شعر انقلاب در اشعار سيدحسن حسيني
سعيدي جواد(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب جلوه هاي دفاع مقدس در اشعار علي معلم دامغاني و علي موسوي گرمارودي
بتوئي سيد مهدي(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و بررسي سبك شناسانه سه رمان دفاع مقدس: 1- اسماعيل، اسماعيل2- نخلهاي بي سر3- پرسه در خاك غريبه
رزاقي عبدالرضا(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آئين ها و مناسك ايراني و اسلامي در شعر معاصر(چهار دهه اخير)
حبيبي عليرضا(تاریخ دفاع: 1396/12/14) ، مقطع : دكتري
بررسي تطبيقي درونمايه اشعار سيمين بهبهاني و نازك الملائكه
نيك فرد الهام(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل نثر مرسل ساده، عالي، و موزون سبك خراساني با تاكيد بر تاريخ بلعمي، تاريخ بيهقي و مناجات نامه خواجه عبدا.. انصاري
فلاحتي مجاوري سميرا(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بديع در ديوان خواجوي كرماني
خسروي سعيد(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نهادهاي سياسي و فرهنگي بر انواع ادبي عصر تيموري
دارادوست انسيه(تاریخ دفاع: 1395/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك شناسي توصيفي متن سرگذشت حاجي باباي اصفهاني
تبيانيان مهديه(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شخصيت پردازي در رمان زمين سوخته احمدمحمود
فدائي مجتبي(تاریخ دفاع: 1394/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي جريانهاي عرفاني معاصر در ادبيات دفاع مقدس
گل محمدي زهرا(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سوررئاليسم در شرح شطحيات روزبهان بقلي
دست گزين آيناز(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جلوه هاي تجددخواهي در شعر مشروطه با تاكيد بر سروده هاي بهار و عشقي
خسروبيگي محمد(تاریخ دفاع: 1395/08/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شعر اعتراض در ادبيات مشروطه با تكيه بر اشعار نسيم شمال و عارف قزويني
چنگيزي عليرضا(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي محتوا و درونمايه رمان آتش بدون دود با تكيه بر فرهنگ تركمن
ايران پور يلمه حميده(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تطبيقي سه رمان ايراني (شطرنج با ماشين قيامت- ارميا- طوفان ديگري در راه است) با سه رمان جنگ خارجي (در غرب خبري نيست- خلبان جنگ- سلاخ خانه شماره 5)
درويش فرزانه(تاریخ دفاع: 1395/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك شناسي شعر لامعي گرگاني
گلستاني محمد(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : دكتري
سبك شناسي شعر فارسي در دوران پس از انقلاب
مقيمي نرجس(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : دكتري
بررسي بينامتني داستانهاي اسطوره اي- حماسه اي شاهنامه با رمان هاي معاصر فارسي با تكيه بر ده رمان برگزيده دهه هفتاد و هشتاد
زماني فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/07/28) ، مقطع : دكتري
سبك شناسي تحليل شعر مشروطه
نصيري سلوش سيده زهره(تاریخ دفاع: 1394/12/12) ، مقطع : دكتري
بررسي تطبيقي عشق از منظر عطار و افلاطون و تحليل آن در برخي از داستانهاي مصيبت نامه و الهي نامه
شمسي لامشكن زهرا(تاریخ دفاع: 1394/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب داستان پيامبران در ديوان و جام جم اوحدي مراغه اي
دهبندي مريم(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جسيه سرايي در شعر معاصر با تكيه بر اخوان، شاملو، گرمارودي و اديب برومند
بيات كوهسار مهدي(تاریخ دفاع: 1394/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عاشق آزاري در منظومه هاي ليلي و مجنون، خسرو و شيرين و هفت پيكر
مهرابي ناهيد(تاریخ دفاع: 1394/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي عناصر داستان در آثار صمد بهرنگي و هانس كريستين اندرسون
ملت خواه ايرانق رقيه(تاریخ دفاع: 1394/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دسته بندي و تحليل سبكي حبسيّات فارسي
چكنه علي اصغر(تاریخ دفاع: 1394/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل سبكي منظومه حماسي مذهبي علي نامه با رويكرد ساختگرا
شهيدي جاجرم علي اكبر(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل شخصيت پردازي، پيرنگ و زاويه ديد در سه رمان آواز كشتگان، اضطراب ابراهيم و سووشون
مرادي مريم(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي جريانهاي شعري پس از انقلاب مشروطه تا دهه هفتاد
مرمضي ايمان(تاریخ دفاع: 1394/03/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شخصيت پردازي در آثار ابراهيم حاتمي كيا
نوروزي الهام(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تطبيقي رمانهاي باغ بلور، هزار خورشيد تابان، و صبح جواني ما
طاهري نرگس(تاریخ دفاع: 1394/04/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل محتوايي ادبي وصاياي شهدا با تاكيد بر موضوع حجاب و عفاف در شهرستان سمنان
دهرويه منيره(تاریخ دفاع: 1395/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اشارات و تعبيرات عاميانه و آداب و رسوم و امثال و حكم در گويش فومني با توجه به اشعار گيلكي فومن
بياباني قصابعلي سرائي زهرا(تاریخ دفاع: 1394/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انزوا و حزن زنانه در اشعار فروغ فرخزاد
قرائيان فائزه(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مولفه هاي سوررئاليستي در نوبت سوم كشف الاسرار وعده الابرار (با تكيه بر جلد اول و دوم و سوم)
پريمي خديجه(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل مولفه هاي سمبوليسم در آثار سهروردي
جلالي فرزانه(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل ساختار روايي در خاطره نوشته هاي زنان از جنگ با تاكيد بر (زيتون سرخ) و (يكشنبه آخر)
مومن آبادي مرجان(تاریخ دفاع: 1393/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رئاليسم جادويي در ادبيات داستاني معاصر ايران با تاكيد بر عزاداران بيل، رازهاي سرزمين من و رمان اهل غرق
خياط كاخكي عباس(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي جلوه هاي وطن در ادبيات مقاومت با تاكيد بر ديوان ملك الشعراي بهار و ديوان فرخي يزدي
شكري سبيكه(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل عناصر داستان در رمانهاي روي ماه خدا را ببوس، و سه گزارش كوتاه درباره نويد و نگار
جندقي لو نيره(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عناصر شاعرانه در اشعار عليرضا قزوه
عرب فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي رمان خانه ادريسي ها از غزاله عليزاده و مزرعه حيوانات از جورج ارول
باقي پور فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/03/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مولفه هاي سوررئاليسم در غزليات عطار نيشابوري
نصرتي رقيه(تاریخ دفاع: 1393/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل مضامين و درونمايه شعر جنگ در آثار دفاع مقدس پرويز بيگي حبيب آبادي
نمازي زهرا(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي غزل- حماسه در ادب انقلاب و دفاع مقدس از نظر محتوا و مضمون با تاكيد بر غزليات حسين اسرافيلي، عليرضا قزوه، حسن حسيني و پرويز بيگي
ابراهيمي توچائي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خاطره نويسي در ادبيات دفاع مقدس با تاكيد بر سه كتاب پرواز تا بينهايت، آيينه اسارت و نبرد درالوگ با نگاهي به سير تكاملي آن در ادبيات كلاسيك
غلامحسين زاده محسن(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي زبان در ادبيات داستاني دفاع مقدس با تاكيد بر رمانهاي سفر به گراي 270 درجه ، هلال پنهان و مجموعه داستان من قاتل پسرتان هستم
حيدري گوجاني احمد(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي درونمايه جنگ در شعر قيصر امين پور و نزارقباني
ميرزاوند منور(تاریخ دفاع: 1393/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل آثار و انديشه هاي سعيد نفيسي
مقدم خواه شقايق(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سير رمانتيسم سياه در شعر معاصر ايران با تاكيد بر اشعار فريدون توللي، نادرپور و نصرت رحماني
وصفي قراولخانه موسي(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جايگاه و ويژگي زن در فرج بعد از شدت
شمس الدين عاطفه(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عناصر گفتگو و لحن در داستانهاي كوتاه حبيب احمدزاده
اسدي نسب شهلا(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مضامين و درونمايه هاي شعر دفاع مقدس با تاكيد بر اشعار سهيل محمودي و عليرضا قزوه
عامريان نسرين(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ويژگي و مولفه هاي فراداستاني دو دهه 70 و 80 با تكيه بر داستانهاي هلال پنهان، پلكان، كولي كنار آتش، آزاده خانم و نويسنده اش
منوچهري عليرضا(تاریخ دفاع: 1393/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سبك شناسي نثر ظفرنامه شرف الدين علي يزدي
اسدي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقد و ترجمه نظريه كليشه هاي پرم ياكوف و تطبيق آن با ادبيات عاميانه فارسي
صادقي محمد(تاریخ دفاع: 1394/03/06) ، مقطع : دكتري
احوال، آثار و مكتب عرفاني فضل ا... نعيمي استرابادي با تصحيح اشعار شاعر
درزي محمد(تاریخ دفاع: 1395/03/25) ، مقطع : دكتري
بررسي شاخصه هاي رمانتي سيسم در ادبيات مقاومت با تكيه بر اشعار سيدحسن حسيني، قيصر امين پور و علي موسوي گرمارودي
ويسي حبيب آباد زهرا(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شيوه هاي توصيف در داستان كوتاه جنگ تحميلي با تكيه بر مجموعه هاي داستان كوتاه احمد دهقان
مقيمي تادواني ابراهيم(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شاخصه هاي اكسپرسيونيستي در رمانهاي رضا اميرخاني: ارميا، من او، بيوتن ))
قندالي زكيه(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سبك شناسانه سه رمان جنگ ((ضريح چشمان تو، اشك آلوده، نخلهاي بي سر)
خيرخواهان مطهره(تاریخ دفاع: 1392/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
فراتي داود(تاریخ دفاع: 1392/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي صور خيال در شعر جنگ با نگاهي به آثار حسن حسيني و سلمان هراتي
جديدي فيقان سميه(تاریخ دفاع: 1391/10/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرهنگ اصطلاحات حماسي، مذهبلي و تاريخي در ظفرنامه حمدا... مستوفي
عبادي عليرضا(تاریخ دفاع: 1391/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سبك شناسانه رمانهاي سه دختر گل فروش، همه پسران جزيره، ثريا در اغما
خيري فهيمه(تاریخ دفاع: 1391/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تطبيقي پنج رمان ادبيات مقاومت ايراني و خارجي
شفيعي مصطفي(تاریخ دفاع: 1390/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عناصر شاعرانه در اشعار موسوي گرمارودي
عرب عامري فاطمه(تاریخ دفاع: 1389/07/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شيوه هاي روايت پردازي در رمان هاي زمين سوخته هلال پنهان و گنجشكها بهشت را مي فهمند
ملامحمدي مريم(تاریخ دفاع: 1390/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت شناسي روايي داستانهاي حوزه ادبيات مقاومت ايران
ششتمدي علي(تاریخ دفاع: 1390/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رساله پايان تحصيلات
جافري مريم(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جلوه هاي كلاسي سيسم در آثار پروين اعتصامي
كردنوده حنيفه(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رساله پايان تحصيلات
حيدري آبكنار غزاله(تاریخ دفاع: 1390/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سیر ناتورالیسم در ایران
سیر ناتورالیسم در ایران
باغ آئینه ( درس نامه دانشگاهی فارسی عمومی )
باغ آئینه ( درس نامه دانشگاهی فارسی عمومی )
عناصر شاعرانه در آثار فارسی احمد غزالی
عناصر شاعرانه در آثار فارسی احمد غزالی
سیر ناتورالیسم در اروپا
سیر ناتورالیسم در اروپا
بررسی نئو کلاسی سیسم و تاثیر آن بر شعر مشروطه
بررسی نئو کلاسی سیسم و تاثیر آن بر شعر مشروطه

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مباني ادبيات پايداري   (368 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداری
جریان‌شناسی نثر معاصر   (366 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی
تحليل متون نثر پايداري   (362 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداری
تحقيق در متون نظم فارسي   (521 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی - ادبیات محض
تاريخ تحليلي ادبيات پايداري فارسي   (436 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداری

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، ایران
a.hasanzadeh@semnan.ac.ir
(+98)2331533480

فرم تماس